หน้าแรก >>สินค้า>>กระดาษต่อเนื่อง 9x5.5 นิ้ว 3 ชั้น เคมี ไม่มีเส้น TKS 1000 ชุด

กระดาษต่อเนื่อง 9x5.5 นิ้ว 3 ชั้น เคมี ไม่มีเส้น TKS 1000 ชุด

ยี่ห้อ :

ประเภท : กระดาษต่อเนื่อง

ประเภทย่อย : กระดาษต่อเนื่องเคมี

ราคา : 620.00

คุณสมบัติ

• กระดาษต่อเนื่องชนิดเคมีในตัว (ไม่มีคาร์บอนคั่นระหว่างชั้น) ไม่มีเส้น • ชั้นที่ 1 สีขาว - ชั้นที่ 2 สีเขียว - ชั้นที่ 3 สีเหลือง • ขนาด 9"x5.5" • จำนวน 3 ชั้น ความหนากระดาษ 56 แกรม • บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

DBD

การบริการ

Copyright 2014 SRM88 All Right Reserve | Privacy Policy | Term of Use
Home | Q&A | Product | How To Order | Contact